Menu

O firme

Spoločnosť  Mäso Liptov s.r.o. sa transformovala  do súčasnej podoby v roku 2016. Bol to logický proces vývoja a expandovania na základe dlhoročných skúseností.  Hlavnou činnosťou spoločnosti je spracovanie čerstvého bravčového, hovädzieho a hydinového mäsa a výroba mäsových výrobkov.


Spracovanie mäsa:

Rozsahom ponuky chladeného mäsa vieme uspokojiť potreby odberateľov. Medzi našich hlavných obchodných partnerov patria hotely, reštaurácie, školské jedálne, domovy dôchodcov či rôzne iné stravovacie zariadenia.  Mäso vieme dodať v požadovanom množstve aj kvalite a podľa požiadaviek odberateľa aj vákuovo zabalené.


Mäsové výrobky:

Výroba mäsových výrobkov sa opiera o tradičné domáce výrobky.  Pri výrobe kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť výrobkov. Sortimentná skladba je pestrá a zahŕňa tradičné údené, pečené a varené domáce výrobky.  Na našom ponukovom liste nájdete  širokú ponuka rôznych druhov klobás,  slaniny,  šunky či údeného mäsa.  Túto ponuku výrobkov sme  ešte rozšírili o párky, salámy ale aj domáce zabíjačkové špeciality ako sú tlačenky, jaternice či oškvarky. Súčasťou ponuky sú aj rôzne mrazené výrobky z hydiny a rýb.


Maloobchodný predaj:

Pre, čo najširšie pokrytie potrieb trhu má spoločnosť Mäso Liptov s.r.o. aj sieť vlastných predajní. Ich zámerom je dostať sa čo možno k najširšiemu okruhu spotrebiteľov.  To nám umožňuje byť neustále v kontakte s potrebami zákazníka. V našich predajniach má zákazník k dispozícii celý sortiment mäsa a mäsových výrobkov a za najnižšiu cenu. 


K našej ponuke patrí aj služba rozvozu mäsa a mäsových výrobkov priamo k zákazníkovi. Disponujeme vlastným vozovým parkom a rozvozné je súčasťou ceny za tovar. V rámci regiónu sme  schopní doviezť zákazníkovi tovar podľa platných noriem EU.


Spoločnosť je súkromná firma, zamestnáva okolo 20 pracovníkov na trvalý pracovný pomer.

Naša spoločnosť je zaregistrovaná v Národnom potravinovom katalógu   https://www.npkinfo.sk/


V roku 2017 bola schválená prevádzka Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou s prideleným schvaľovacím číslom  SK 50510 ES

V roku 2018 nám bolo udelené od veterinárnej služby  ozbrojených síl SR veterinárne osvedčenie  o spôsobilosti dodávok potravín pre vojenské  útvary a zariadenia v pôsobnosti  MO SR a NATO.Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 65559/L